View Instagram Online without any cookies

Photos and videos from instagram posts tagged with #build

Images and videos tagged with #build

การบริหารองค์กร VS การบริหารทีมฟุตบอล
.
ทุกๆ ตำแหน่งในองค์กรล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น แตกต่างกันที่หน้าที่และความรับผิดชอบ เหมือนกับผู้เล่นในสนามฟุตบอล ที่ต่างต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง .
ทีมฟุตบอลก็เหมือนกับองค์กรๆ หนึ่ง ที่มีเป้าหมายร่วมกัน คือ ยิงประตูฝั่งตรงข้ามให้ได้ โดยต่างคนต่างรับผิดชอบหน้าที่แต่ละบทบาทของตัวเอง เพื่อให้บรรลุผลของทีมร่วมกัน
.
ถ้าลูกฟุตบอล คือ งาน และเป้าหมายของเรา ที่ต้องช่วยกันดูแล จนพาเข้าประตูไปได้ คนที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละ ตำแหน่ง หรือ บทบาท ก็ทำหน้าที่แตกต่างกันกับลูกฟุตบอลลูกเดียวกันนั้นเช่นกัน หน้าที่ของแต่ละคนในทีม ก็รับผิดชอบในเนื้องานที่ต่างกัน . 
ยกตัวอย่าง เช่น
.
⚽️ โค้ช / ผู้จัดการทีม / กัปตันทีม
- เปรียบเสมือน CEO, COO ที่วางกลยุทธ์ให้กับทีม เซ็ตเป้าหมายขององค์กร คอยเป็นทั้งผู้นำ และคนผลักดันไปพร้อมๆ กัน ในฐานะกัปตันทีม ก็เป็น Leader คอยดูว่าทีมกำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ หรืออาจจะเกิดความเสี่ยงอะไรบ้าง
.
⚽️ กองหน้า - ต้องพยายามยิงบอลให้เข้าประตู เปรียบเสมือนทีม Sales ที่ต้องหารายได้ เข้าบริษัทให้ได้
.
⚽️ กองกลาง - พยายามประคับประคองทีมให้ราบรื่น ส่งบอลให้กองหน้า รับบอลจากกองหลัง เปรียบเสมือนฝ่ายการตลาด หรือฝ่าย R&D ที่ช่วยผลักดันให้ทีมสามารถปิดการขายได้
.
⚽️ กองหลัง - ด่านสุดท้าย ก่อนจะถึงผู้รักษาประตู ทำทุกทางไม่ให้ทีมเราเสียประตูให้คู่แข่ง อาจจะเปรียบได้เป็นทีม Operation หรือฝ่าย Support ต่างๆ ที่ช่วยพาให้ทุกทีม และองค์กรสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
.
⚽️ ผู้รักษาประตู - ทำทุกทางที่จะป้องกันไม่ให้ลูกฟุตบอลเข้าประตูตัวเอง คอยช่วยตรวจดูทั้งทีมอีกที ไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้น
.
...แต่ในบางเกมส์ เราอาจจะได้เห็นผู้รักษาประตู หรือกองหลังวิ่งขึ้นไปยิงประตู ในจังหวะที่มีโอกาสก็เป็นได้ นั่นเป็นเพราะทุกคนเห็นเป้าหมายเดียวกัน เราไม่มัวมาเกี่ยงหน้าที่กัน และมีความเป็นทีมพอ ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน .
สิ่งสำคัญ คือ ทุก ตำแหน่ง รู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเอง และลงมือทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ จนกลายเป็นทีมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแข็งแกร่งพอพร้อมจะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน
.
และสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การวางคนให้เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ และความเหมาะสม ไม่ได้มีเพียงแค่ทักษะและคุณสมบัติที่ดี หากแต่เป็นทัศนคติ และแรงจูงใจที่จะทำให้คนๆ นั้น ทำตำแหน่งนั้นออกมาได้ดีอีกด้วย
.
#ThePositions #Professional #Development
#Build #Incredible #Team 
#Mindset #Motivation #Attitude #Culture
"การบริหารองค์กร VS การบริหารทีมฟุตบอล" . ทุกๆ ตำแหน่งในองค์กรล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น แตกต่างกันที่หน้าที่และความรับผิดชอบ เหมือนกับผู้เล่นในสนามฟุตบอล ที่ต่างต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง . ทีมฟุตบอลก็เหมือนกับองค์กรๆ หนึ่ง ที่มีเป้าหมายร่วมกัน คือ ยิงประตูฝั่งตรงข้ามให้ได้ โดยต่างคนต่างรับผิดชอบหน้าที่แต่ละบทบาทของตัวเอง เพื่อให้บรรลุผลของทีมร่วมกัน . ถ้าลูกฟุตบอล คือ งาน และเป้าหมายของเรา ที่ต้องช่วยกันดูแล จนพาเข้าประตูไปได้ คนที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละ "ตำแหน่ง" หรือ "บทบาท" ก็ทำหน้าที่แตกต่างกันกับลูกฟุตบอลลูกเดียวกันนั้นเช่นกัน หน้าที่ของแต่ละคนในทีม ก็รับผิดชอบในเนื้องานที่ต่างกัน . ยกตัวอย่าง เช่น . ⚽️ โค้ช / ผู้จัดการทีม / กัปตันทีม - เปรียบเสมือน CEO, COO ที่วางกลยุทธ์ให้กับทีม เซ็ตเป้าหมายขององค์กร คอยเป็นทั้งผู้นำ และคนผลักดันไปพร้อมๆ กัน ในฐานะกัปตันทีม ก็เป็น Leader คอยดูว่าทีมกำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ หรืออาจจะเกิดความเสี่ยงอะไรบ้าง . ⚽️ กองหน้า - ต้องพยายามยิงบอลให้เข้าประตู เปรียบเสมือนทีม Sales ที่ต้องหารายได้ เข้าบริษัทให้ได้ . ⚽️ กองกลาง - พยายามประคับประคองทีมให้ราบรื่น ส่งบอลให้กองหน้า รับบอลจากกองหลัง เปรียบเสมือนฝ่ายการตลาด หรือฝ่าย R&D ที่ช่วยผลักดันให้ทีมสามารถปิดการขายได้ . ⚽️ กองหลัง - ด่านสุดท้าย ก่อนจะถึงผู้รักษาประตู ทำทุกทางไม่ให้ทีมเราเสียประตูให้คู่แข่ง อาจจะเปรียบได้เป็นทีม Operation หรือฝ่าย Support ต่างๆ ที่ช่วยพาให้ทุกทีม และองค์กรสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น . ⚽️ ผู้รักษาประตู - ทำทุกทางที่จะป้องกันไม่ให้ลูกฟุตบอลเข้าประตูตัวเอง คอยช่วยตรวจดูทั้งทีมอีกที ไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้น . ...แต่ในบางเกมส์ เราอาจจะได้เห็นผู้รักษาประตู หรือกองหลังวิ่งขึ้นไปยิงประตู ในจังหวะที่มีโอกาสก็เป็นได้ นั่นเป็นเพราะทุกคนเห็นเป้าหมายเดียวกัน เราไม่มัวมาเกี่ยงหน้าที่กัน และมีความเป็นทีมพอ ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน . สิ่งสำคัญ คือ ทุก "ตำแหน่ง" รู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเอง และลงมือทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ จนกลายเป็นทีมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแข็งแกร่งพอพร้อมจะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน . และสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การวางคนให้เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ และความเหมาะสม ไม่ได้มีเพียงแค่ทักษะและคุณสมบัติที่ดี หากแต่เป็นทัศนคติ และแรงจูงใจที่จะทำให้คนๆ นั้น ทำตำแหน่งนั้นออกมาได้ดีอีกด้วย . #ThePositions #Professional #Development #Build #Incredible #Team #Mindset #Motivation #Attitude #Culture
Forever 4Core has been developed by our best Distributors since the company was founded in 1978. This is the reason why the company has been so wildly successful ! It has worked for others , it will work for you! 
Let’s break it down for you: 📌RECRUITMENT: Anyone who sponsors into your business with a purchase. Commit your team to be 4cc active ,and lead by example. 💡Follow up more effectively 📌PRODUCTIVITY: Contact your customers with creative ways to share more products with them.
💡Personal use - try a product you have never used before. 📌RETENTION : Be braver as you share your business with one more person everyday. 💡Ask everyone for a referral for product sales and new distributors. 📌DEVELOPMENT: Audit your downline by identifying the movers and focus on them. 
Fight for higher level in the Marketing Plan and other company incentives 💡Have FUN 
Shop @www.foreverwellnesswarrior.flp.com

#fourcore #forever4core #businessdevelopment #build #grow #support #helpotherssucceed #achieveyourgoals #buildglobally #recruit #develop #retain #thealoeveracompany #joinmyteam
Forever 4Core has been developed by our best Distributors since the company was founded in 1978. This is the reason why the company has been so wildly successful ! It has worked for others , it will work for you! Let’s break it down for you: 📌RECRUITMENT: Anyone who sponsors into your business with a purchase. Commit your team to be 4cc active ,and lead by example. 💡Follow up more effectively 📌PRODUCTIVITY: Contact your customers with creative ways to share more products with them. 💡Personal use - try a product you have never used before. 📌RETENTION : Be braver as you share your business with one more person everyday. 💡Ask everyone for a referral for product sales and new distributors. 📌DEVELOPMENT: Audit your downline by identifying the movers and focus on them. Fight for higher level in the Marketing Plan and other company incentives 💡Have FUN Shop @www.foreverwellnesswarrior.flp.com #fourcore #forever4core #businessdevelopment #build #grow #support #helpotherssucceed #achieveyourgoals #buildglobally #recruit #develop #retain #thealoeveracompany #joinmyteam
Can we agree that 2020 has a nice ring to it? 🎉 ⁠
⁠
If you have been thinking about fitting out a brand new space or perhaps refreshing your current workplace to really kick off the New Year. ⁠
⁠
Then feel free to contact our team for your obligation FREE quote!⁠
⁠
📷 @laminexau⁠
_______________⁠
@_fitsin_⁠
Phone: 1300 551 913 | Email: info@fitsin.com.au⁠
www.fitsin.com.au⁠
-⁠
-⁠
-⁠
-⁠
-⁠ #commercialinteriors #officefitout #commercialdesign #interiordesigner #designinspiration #interiorideas #design #interiors #designideas #officedesign #workplacedesign #officeinterior #building #construction #commercial #fitout #hospitality #projectmanagement #inspiration #builders #fitouts #commercialconstruction #specialist #fitoutfit #designers #interior #builder #build #kitchenfitouts #fitsin
Can we agree that 2020 has a nice ring to it? 🎉 ⁠ ⁠ If you have been thinking about fitting out a brand new space or perhaps refreshing your current workplace to really kick off the New Year. ⁠ ⁠ Then feel free to contact our team for your obligation FREE quote!⁠ ⁠ 📷 @laminexau⁠ _______________⁠ @_fitsin_⁠ Phone: 1300 551 913 | Email: info @fitsin.com.au⁠ www.fitsin.com.au⁠ -⁠ -⁠ -⁠ -⁠ -⁠ #commercialinteriors #officefitout #commercialdesign #interiordesigner #designinspiration #interiorideas #design #interiors #designideas #officedesign #workplacedesign #officeinterior #building #construction #commercial #fitout #hospitality #projectmanagement #inspiration #builders #fitouts #commercialconstruction #specialist #fitoutfit #designers #interior #builder #build #kitchenfitouts #fitsin
Bitcoin has been the secret of my success .Years ago I was financially unstable ,I literally lived on debts but today I life a very comfortable lifestyle because I took the bold step .It wasnt easy at first but am happy that I made it .
#bitcoin #bigdreams #hardworkpaysoffs #bigboss #love #ididit #stopwastingtime #startnow #youcandoit #everythingispossible #build
Playing is one of the most rewarding activities in life. ⭐

It requires intellectual engagement, collaboration, lateral thinking, strategy, commitment, goal settings, resource scouting, building through the hustle, rolling up sleeves, negotiation skills, endurance, patience, self kindness, encouragement, motivation, and so much more.🔥 Playing requires us to be fully present to our body, to our network, to our actions.💗 Playing is anything but trivial and it is what makes life real fun.💡🤯🦸‍♀️ We play for ideas, and you?🌟 Today meet Clelia, founder and director of Entrepikit. She is a certified LSP facilitator, startup enthusiast, tea lover. Get to know her through our webpage 👉 www.entrepikit.com

#play #playhard #hardfun #playforideas #make #connect #innovate #bepresent #engage #lateralthinking #strategy #collaboration #negotiation #communication #selfkindness #motivation #resilience #patience #startuplife #startup #build #measure #learn #empathize #team #teamwork #buildideas #empower #youth #futureofeducation
Playing is one of the most rewarding activities in life. ⭐ It requires intellectual engagement, collaboration, lateral thinking, strategy, commitment, goal settings, resource scouting, building through the hustle, rolling up sleeves, negotiation skills, endurance, patience, self kindness, encouragement, motivation, and so much more.🔥 Playing requires us to be fully present to our body, to our network, to our actions.💗 Playing is anything but trivial and it is what makes life real fun.💡🤯🦸‍♀️ We play for ideas, and you?🌟 Today meet Clelia, founder and director of Entrepikit. She is a certified LSP facilitator, startup enthusiast, tea lover. Get to know her through our webpage 👉 www.entrepikit.com #play #playhard #hardfun #playforideas #make #connect #innovate #bepresent #engage #lateralthinking #strategy #collaboration #negotiation #communication #selfkindness #motivation #resilience #patience #startuplife #startup #build #measure #learn #empathize #team #teamwork #buildideas #empower #youth #futureofeducation
ONLY 14 DAYS UNTIL CHRISTMAS!! ☃️🎁🎅 I will be releasing 1 video everyday until Christmas. Check them out.

Everyday at 11am CET/10am GMT

Not quite as good as a chocolate from an advent calander but still worth watching 😁👍 #lego #christmas #noel #advent #calander #build #speedbuild #festive #youtube #youtuber #contentcreator #countdown #santa #gifts #lego40222
Were loving these amazing shots of the architectural features at the recently completed Merri Creek Primary School junior building. @rorydaniel has perfectly captured the modernised and refreshed spaces that staff and students can enjoy for years to come. 🙌🙌⁠⠀
⁠•••
Rory is a Melbournian photographer who has been living in Singapore for 20 years. Were excited to have him on board as part of our team of photographers for Alchemy! #alchemyconstruct #merricreekprimaryschool #school #project #photography
We're loving these amazing shots of the architectural features at the recently completed Merri Creek Primary School junior building. @rorydaniel has perfectly captured the modernised and refreshed spaces that staff and students can enjoy for years to come. 🙌🙌⁠⠀ ⁠••• Rory is a Melbournian photographer who has been living in Singapore for 20 years. We're excited to have him on board as part of our team of photographers for Alchemy! #alchemyconstruct #merricreekprimaryschool #school #project #photography
Marketing is ever changing & today selling the product has become more about the connections your create. Start making connections with your clients & they will share your story.
#marketingtip #marketingideas #stories #shareyourstory #promoting #strategies #marketingstrategies #createconnection #clients #customerexperience #growthmindset🌱 #company #brandingstrategy #marketingexpert #tellstories #create #grow #build
Proceso de reubicación de bateria de litio más pequeña que la original y reubicación de la centralita, todo bajo el colin.

Para la bateria se hizo una base de chapa y se hizo un soporte artesanal con acolchado y desmontaje rápido (los tetones que se han utilizado para la cogida de la goma se usaron de un subchasis viejo). La centralita va debajo del asiento del colin y se fabricó una chapa desmontable que la cubre por debajo para que no se pueda mojar ni llenar de barro polvo etc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

#bmw#k100#caferacer#caferacerporn#caferacerofinstagram#caferacerclub#style#design#ride#handmade#build#buildnotbought#mallorca#japan#love#nice#coffeespiritco#in_motors_we_trust#instabikes#custom#custom#culture#caferacerword#vintagemotorcycle#art#desing#picoftheday
Proceso de reubicación de bateria de litio más pequeña que la original y reubicación de la centralita, todo bajo el colin. Para la bateria se hizo una base de chapa y se hizo un soporte artesanal con acolchado y desmontaje rápido (los tetones que se han utilizado para la cogida de la goma se usaron de un subchasis viejo). La centralita va debajo del asiento del colin y se fabricó una chapa desmontable que la cubre por debajo para que no se pueda mojar ni llenar de barro polvo etc. . . . . . . . . . #bmw #k100 #caferacer #caferacerporn #caferacerofinstagram #caferacerclub #style #design #ride #handmade #build #buildnotbought #mallorca #japan #love #nice #coffeespiritco #in_motors_we_trust #instabikes #custom #custom #culture #caferacerword #vintagemotorcycle #art #desing #picoftheday